Aandacht voor...


Zorg

Alle kinderen, elk met hun eigen mogelijkheden, de nodige hulpmiddelen en begeleiding bieden zodat ze kunnen evolueren en groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling!

 • We streven er met het hele team naar dat elk kind zich goed voelt, zodat het tot leren kan komen.
 • We proberen ieder kind doorheen zijn/haar schoolloopbaan steeds de juiste zorg te bieden.
 • Alles draait om het creëren van een optimale leer- en leefomgeving voor elk kind.
 • We zoeken samen met kinderen, ouders en leerkrachten naar de meest geschikte begeleiding in de klas
 • Het zorgteam neemt een aantal specifieke taken op zich:
 1. Coördineren van zorginitiatieven op schoolniveau
 2. Begeleiden van kleine groepjes in de klas of soms individuele begeleiding
 3. Coördineren van overlegmomenten met CLB, ondersteuningsnetwerk, externe begeleiders, leerkrachten, ouders en kinderen
 4. Coördineren van de aanpak bij socio-emotionele problemen
 5. Het zorgteam wil graag een luisterend oor zijn voor kinderen, leerkrachten en ouders zodat iedereen zich gehoord voelt.

Lezen

Met onze werkgroep willen wij graag verschillende acties rond taal en lezen ondersteunen.

 • verschillende acties rond taal en lezen
 • enkele keren per week “kwartiermakers” in eigen klas
 • een heerlijk kwartiertje voorlezen tijdens de voorleesweek
 • aandacht voor de poëzieweek en jeugdboekenweek
 • wekelijkse bezoekjes aan de bibliotheek
 • kennismaken met een auteur van kinder- en jeugdboeken.

Milieuzorg op school = MOS

Reeds vele jaren werken we op onze school rond MOS. We vinden het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van de zorg voor ons leefmilieu.

 • onze leerlingen bewust maken van de zorg voor ons leefmilieu
 • 5 thema’s: natuur, water, verkeer, energie en afval.
 • MOSleerkrachten bijgestaan door de MOSrangers en MOSouders.
 • kippenzorg voor de kippen op onze school
 • de groentetuin en de serre, geen blik en brik, Dikke TruienDag, gezonde tussendoortjesdag,…

Sport

Op de Voorheide wordt er per jaar heel wat aan sport gedaan!

 • kleuters hebben 2 keer per week turnen.
 • kleuters van de 3de kleuterklas zwemmen om de 2 weken
 • leerlingen van de lagere school 1 uur turnen en om de 2 weken 1 uur zwemmen
 • vrijblijvend middagsport onder begeleiding: Start To Run, Start To Dance en Let’s get fit.
 • woensdagnamiddagsport: korfbalinstuif, voetbal 4 tegen 4, veldloop Zilvermeer, zweminstuif,..
 • 1 kleutersportdag en 2 sportdagen voor de lagere school

Axenroos

 • werken aan sociale vaardigheden
 • een belangrijke basis is om zich goed te voelen
 • positieve groepssfeer
 • goed leren samenwerken
 • reflecteren op eigen gedrag
 • verschillen leren waarderen
 • 10 totemdieren van de axenroos
 • beelden en woorden om hun gedrag te benoemen

Verkeer

Binnen onze werkgroep werken wij samen met ouders en leerkrachten aan een verkeersveilge en verkeersactieve schoolomgeving.

 • ouders en leerkrachten werken samen aan een verkeersveilige schoolomgeving.
 • tijdens de fluoweken promoten we het dragen van een fluovest
 • vanaf de krokusvakantie fietsvrijdagen
 • de strapdag
 • de week van de zachte weggebruiker
 • stap– en fietsvaardigheden op school oefenen
 • behalen van een stap- of fietsbrevet